Ošetřovné pro OSVČ v souvislosti s COVID-19

Vláda se zavázala poskytovat ošetřovné i osobám samostatně výdělečně činným, které na něj dosud neměly nárok. Přestože podmínky vyplácení nejsou dosud zcela jasné, níže naleznete aktuálně dostupné informace včetně tipů na co si dát pozor.

Ošetřovné je dotace

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musí v souvislosti s uzavřením školských zařízení a stacionářů kvůli nákaze koronavirem COVID-19 zůstat doma s dítětem či hendikepovanou osobou, se stát rozhodl podpořit dotací, která bude obdobou ošetřovného vypláceného zaměstnancům.

Jaká bude výše

Toto ošetřovné bude ve výši 424 Kč za kalendářní den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co budou uzavřená školská zařízení v návaznosti na mimořádná opatření.

Jak často se bude vyplácet

OSVČ si budou žádat za každý kalendářní měsíc, vždy po jeho skončení, a bude vypláceno na běžný účet určený OSVČ.

Jak podat žádost

Žádosti se budou podávat u živnostenského odboru příslušných městských či obecních úřadů, prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz. Lze je podat poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem. Osobně pouze ve výjimečných případech a vždy po předchozí dohodě.

Nárok na ošetřovné bude mít

 • OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let (v den podání žádosti musí být dítě mladší 13let), které navštěvují uzavřená školská zařízení.
 • OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
 • OSVČ pečující o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Další podmínky nároku

 • Na dítě/děti nesmí čerpat tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. 
 • Žadatel o dávku musí být po celou dobu čerpání dotace považován za OSVČ na hlavní činnost – prokáže čestným prohlášením.
 • Žadatel zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě – prokáže čestným prohlášením.
 • Žadatel musí být malým či středním podnikatelem – prokáže čestným prohlášením že  zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
 • Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Žádosti bude vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na co si dát pozor

 • Nárok je pouze v případě, že máte samostatnou činnost jako hlavní činnost
 • Nárok máte jen na dítě do 13 let věku – dle prvotních informací k datu podání žádosti. Pokud se dítě blíží věku 13 let, je potřeba podat žádost co nejdříve.
 • Nesmíte mít nedoplatky na daních a pojištění v době podání žádosti. Není jasné zda se tím myslí závazky po splatnosti nebo i ty nesplatné (například posečkané DPH v důsledku dalších opatření atd.)

Další aktuální informace budeme průběžně doplňovat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace