Záruční program COVID III

Českomoravská záruční a rozvojová banka vypsala výzvu pro zapojení se do programu podpory COVID III. Jaké jsou podmínky pro získání úvěru se státní zárukou?

Program podpory COVID III

Záruční program COVID III je určen pro OSVČ a podnikající právnické osoby zaměstnávající maximálně 500 zaměstnanců, jejichž výkon činnosti byl omezen v důsledku výskytu koronaviru a souvisejících opatření. Cílem programu je usnadnit přístup malých a středních podnikatelů k provoznímu financování prostřednictvím poskytnutí státní záruky na zajištění úvěrů.

Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a zaručí se za ně Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), a to maximálně po dobu 3 let do výše:

  • 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální výše zaručovaného úvěru však nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.

Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby.

Program COVID III nezahrnuje dotaci úroků (na rozdíl od programu COVID II), banky však nesmí požadovat vyšší úrokovou sazbu, než za kterou nabízely stejný produkt dluhového financování klientům ve stejné rizikové kategorii ke dni 28. 2. 2020.

Uvedené podnikatelské subjekty již nyní mohou žádat komerční banky o poskytnutí úvěru. Záruční program COVID III byl notifikován Evropskou komisí 15. 5. 2020, podrobnosti o programu jsou uvedeny ve výzvě vypsané ČMZRB k 19. 5. 2020.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace