Změny v ošetřovném

Jak jsme Vás již informovali v našem předešlém článku, rodiče mají po dobu uzavření školských zařízení nárok na ošetřovné. Dovolte, abychom Vás nyní informovali o změnách, které v souvislosti s proplácením ošetřovném v poslední době nastaly.

Hledáte-li základní informace k podmínkám výplaty ošetřovného, přečtěte si také článek autorky Ošetřovné pro OSVČ - jak na něj.

Dočasné navýšení ošetřovného od 1. 4. 2020

Za období od 1.4.2020 do 30. 6. 2020 došlo k dočasnému navýšení ošetřovného na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Pokud již bylo ošetřovné vyplaceno v nižší výměře, ČSSZ je automaticky bez žádosti doplatí.

Dočasný nárok u dohod konaných mimo pracovní poměr

Nově mají nárok na ošetřovné také osoby činné na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (dále jen DPP a DPČ), a to po celou dobu od uzavření školských zařízení, tj. od 11. 3. 2020 a maximálně do 30.06.2020.

Tyto dohody jsou pracovně právním vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který je určitým způsobem limitován. Tyto dohody jsou hojně využívány především studenty, matkami na rodičovské dovolené či pro výkon vedlejšího zaměstnání mimo hlavní pracovní poměr či samostatnou výdělečnou činnost.

Jak jsou dohody limitovány

Dohoda o provedení práce je limitována výkonem 300 hodin za kalendářní rok pro jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o pracovní činnosti je limitována výkonem na maximálně poloviční úvazek, tj. na maximálně 20 hodin týdně.

Za jakých podmínek je dočasně nárok na ošetřovné u dohod

Za standardních podmínek z nemocenského pojištění u těchto dohod nevzniká nárok na dávku ošetřovného.

Nyní je tedy dočasný nárok na ošetřovné z výše specifikovaných dohod, které jsou účastny nemocenského pojištění za podmínek:

 • DPP či DPČ byla uzavřena před 11.3.2020.
 • Potřeba ošetřování vznikla za doby trvání DPP či DPČ.
 • Příjem z DPP či DPČ zakládá účast na nemocenském pojištění (viz dále v textu) v měsíci, kdy nastala potřeba ošetřování. Pokud tomu tak není, postačí, aby byla účast v měsíci únoru, pokud potřeba péče započala v březnu, resp. v březnu, pokud péče započala v dubnu, a tak dále.
 • Ošetřovné je vypláceno jen po dobu trvání DPP či DPČ.
 • Za březen ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, od 1. 4.2020 do 30.06.2020 ve výši 80%.

Kdy vzniká účast na nemocenském pojištění z DPP a z DPČ

 • U DPP je účast na nemocenském pojištění v měsíci, kdy je příjem vyšší než 10 tis. Kč za měsíc.
 • U DPČ je účast na nemocenském pojištění:
  • v měsíci, kdy je příjem vyšší než 3 tis. Kč za měsíc vždy.
  • pokud je příjem nižší než 3 tis. Kč
   • nevzniká účast v případě zaměstnání malého rozsahu účast na nemocenském pojištění. O zaměstnání malého rozsahu (dále jen ZMR) se jedná, pokud je při uzavření DPČ sjednaná částka nižší než 3 tis. Kč nebo výše odměny nebyla sjednána vůbec.
   • pokud se nejedná o ZMR je účast na nemocenském pojištění vždy bez ohledu na výši příjmu.

Opětovné otevření školských zařízení

Při opětovném otevření školských zařízení nevydávají tato, k již vydaným žádostem o ošetřovné, žádná další potvrzení rozhodná pro nárok na ošetřovné. Pokud vydávají tato potvrzení nově, např. pro účely žadatelů z řad pracujících na DPČ a DPP, či nově vzniklé potřeby ošetřování, školské zařízení již datum opětovného otevření uvede.

Velkou otázkou zůstávalo, za jakých podmínek bude mít rodič nárok na ošetřovné i po otevření školských zařízení, za předpokladu, že dítě do dané instituce neumístí.

Dne 27.5.2020 vyšla ve sbírce zákonů legislativní úprava této situace. Zákon hovoří o tzv. objektivních důvodech, kterými jsou:

 • především zdravotní riziko – ohrožení zdraví dítěte či člena domácnosti patřících do rizikové skupiny (onemocnění plic, srdce, cév, ledvin, jater, porucha imunitního systému, těžká obezita, diabetes,…),
 • výrazné omezení kapacity školského zařízení,
 • výrazné omezení provozní doby školského zařízení (zařízení umožní pobyt dítěte pouze pro část dne, která neumožňuje rodiči výkon práce),
 • opatření omezující režim v zařízení.

Období skutečné péče bude opět uvedeno ve výkazu péče za daný měsíc. Výkaz péče má aktuálně novou verzi formuláře, doplněnou o prohlášení rodiče, z jakých objektivních důvodu jeho dítě nenavštěvuje po znovuotevření školských zařízení danou instituci.

Návod, jak vyplnit formulář Výkaz péče najdete v našem předchozím článku. Aktuální verze formuláře lze stáhnout z ePortálu ČSSZ.

Čekáte na proplacení ošetřovného (či jiné dávky nemocenského pojištění) a stále jej nemáte?

Nemůžete se na ČSSZ dovolat, abyste si ověřili, v čem může být problém. Nejste sami. ČSSZ spustila online formulář, kde můžete prověřit proplacení ošetřovného. ČSSZ uvádí, že Vám informaci poskytne zpravidla do 2 pracovních dnů. A zpravidla tak skutečně činí.

Dotaz můžete zadat do kontaktního formuláře na stránkách ČSSZ.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace