Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V září 2020 došlo k přijetí zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013, o dani z nabytí nemovitých věcí. Schválený zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 25. 9. 2020 jako zákon č. 386/2020 Sb.

Daň z nabytí nemovitých věcí, kterou hradí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci ve výši 4 % z nabývací hodnoty snížené o uznatelný výdaj, bude zrušena se zpětnou účinností od 31. března 2020. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se tak bude vztahovat na všechny převody nemovitých věcí, u kterých došlo k provedení vkladu do katastru nemovitostí od 1. prosince 2019. Pokud poplatník již uhradil daň a daňová povinnost mu takto zpětně zanikla, může podat žádost o vrácení přeplatku.

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byly provedeny změny některých dalších předpisů, mimo jiné také zákona o daních z příjmu.

Zásadní změnou je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovité věci od daně z příjmů fyzických osob, a to z dosavadních 5 na 10 let. Novela se vztahuje na nemovité věci nabyté od 1. 1. 2021.

Dále došlo ke snížení limitu pro odečet úroků z hypotečního úvěru od základu daně z dosavadních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Změna se týká hypotečních smluv uzavřených od 1. 1. 2021.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace