Rešerše judikatury

V rámci rešerší zpracováváme především judikáty Nejvyššího správního soudu. Tím, že shrneme obsah rozhodnutí do pár vět, se snažíme o větší popularizaci rozhodovací činnosti soudů, tedy dostat informace i k uživatelům, kteří nemají kapacitu rozsáhlá a mnohdy složitá rozhodnutí číst. 

Hlavička rešerše

Rešerše obsahují základní informace o rozhodnutí a odkaz na plné rozhodnutí na webu Nejvyššího správního soudu. V některých případech přiřadíme oblast úpravy jinak než jak je to uvedeno na stránkách soudu – například v situaci, kdy se předmět týkal konkrétní daně, ale podstata sporu je čistě procesní (například exekuce DPH).

Rozhodnutí, u nichž není v danou chvíli plné znění rozsudku jsou na webu uvedena, primárně se však nezobrazují – pokud je chcete zobrazit, použijte filtry v levé části.

Plná znění uvádíme zpravidla do týdně po zveřejnění na webu soudu.

Název

Název obsahuje spisovou značku a náš individuální název, které má upoutat a sdělit stručně o čem kauza byla. Tento dodatek je vyjádřením našeho názoru a je do určité míry i „populární“, aby uživatel jednotlivá rozhodnutí odlišil a vyhodnotil, zda chce číst detaily.

Stručné shrnutí

Následně u rešerší doplníme stručný popis kauzy, abyste si mohli bez detailní a časově náročné analýzy rozhodnutí udělat obrázek o tom, čeho se řízení týkalo a jaký byl závěr. Toto shrnutí se snažíme napsat maximálně objektivně, nicméně nelze vyloučit, že zdůrazníme jen některé aspekty, které nám připadají zajímavé, a naopak pomineme některé jiné okolnosti. Cílem shrnutí je srozumitelně a stručně postihnout podstatu sporu bez individuálního hodnocení. 

Komentář daňového konzultanta

V našem komentáři se snažíme vyjádřit náš názor na kauzu, její okolnosti, postupy účastníků a případně a případně nadnést otázky k zamyšlení, využití kauzy a podobně. Ačkoliv se vždy snažíme být objektivní, bude hodnocení vždy obsahovat určitý subjektivní prvek vyplývající ze snahy komentovat rozhodnutí zajímavým způsobem z individuálního pohledu autora rešerše. 

Časová platnost a závaznost informací

Stručné shrnutí by mělo být platné neomezeně. Název a komentář daňového konzultanta je však subjektivní, případně se mohou závěry v čase změnit (změna zákona, změna judikatury, změna názoru autora).

Texty však následně měníme jen výjimečně v případě chyb a překlepů nikoliv z důvodu změny názoru na danou věc. Je tedy věcí uživatele, aby si ověřil, že v danou chvíli neexistují novější rozhodnutí měnící dřívější názory a postoje soudů či autorů.

Rešerše obecně nejsou určeny k tomu, aby se uživatel na základě nich rozhodoval jak postupovat a slouží jen pro prvotní orientaci. V případě, že chcete rozhodnutí využít, požádejte o pomoc odborníka z řad daňových poradců.

Označování reřerší

Pokud rešerše obsahuje stručné shrnutí, obsahuje název kromě spisové značky i populární část.

Pokud rešerše obsahuje náš komentář, je označena ikonou s písmeny DK.

Pokud rozhodnutí považujeme za zajímavé, je rešerše označena ikonou s terčíkem (pak vždy obsahuje shrnutí i komentář).