7 Afs 351/2018 - 32 Neplatnost nedobrovolné veřejné dražby - zpětný vznik daňové povinnosti u daně z nemovitostí

Spisová značka: 7 Afs 351/2018 - 32
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 21. 11. 2018
Kategorie: Daň z nemovitých věcí
Stáhnout jako PDF

Žalobce pozbyl v roce 2007 vlastnické právo k nemovitosti v důsledku nedobrovolné dražby nicméně v důsledku následného rozhodnutí OS v Písku o neplatnosti dražby (vydáno v roce 2014) nabyl své vlastnické právo zpět. Rozhodnutí nabylo právní moc v roce 2015. 

Předmětem sporu byla otázka, zda je povinen platit daň z nemovitostí za roky 2014 a 2015.

Jak KS v Českých Budějovicích tak NSS dospěli k závěru, že názor správce daně je správný, protože žalobce nabyl vlastnické právo s účinky ex tunc, tedy zpětně k roku 2007 (vlastně jej nikdy nepozbyl). Okamžik nabytí právní moci rozhodnutí o neplatnosti dražby tedy není rozhodující pro okamžik vzniku daňové povinnosti.

Tento den má však dle NSS význam pro okamžik vzniku podat daňové přiznání a zaplatit daň, protože by bylo nespravedlivé, aby byl poplatník postižen sankcemi, ačkoliv neměl možnost daňové přiznání podat a  daň zaplatit. Do nabytí právní moci totiž jeho vlastnictví nebylo postaveno na jisto.

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Rozhodnutí je zajímavé nejen tím, že řeší otázku okamžiku vzniku daňové povinnosti v tomto specifickém případě, ale zejména proto, že zmiňuje, že by správce daně měl vzít v potaz, že poplatník podal přiznání později z objektivních důvodů (nemohl jej podat dříve) a není tedy v prodlení - tato skutečnost nevyplývá ani ze zákona a je otázkou, zda to správce daně bude technicky schopen provést v rámci systému ADIS, který v mnoha případech není schopen dostát ani zákonným požadavkům (například výpočet úroku z prodlení).

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace