Prominutí DPH u respirátorů - praktické postupy a odpovědí na některé dotazy

Ministerstvo financí prominulo DPH na dodávky některých respirátorů. Detaily a odpovědi na některé dotazy v dnešním článku

Ministerstvo financí prominulo DPH u dodání vybraných respirátorů a masek. DPH je prominuto u prodejů realizovaných v období od 3.2. 2021 do 3.4. 2021 včetně.

Níže naleznete vysvětlení konkrétní aplikace uvedeného rozhodnutí včetně odpovědí na některé dotazy.

Definice respirátorů a masek dle rozhodnutí

V rozhodnutí jsou definovány dvě skupiny, u nichž došlo k prominutí DPH:

a)      filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

b)      respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.

O jaké tedy jde tedy respirátory?

  • Respirátory a polomasky musí splňovat kategorii III ochranných prostředků.
  • Pokud mají parametry FFP2, KN95, N95 či vyšší (nemusí mít takové označení, ale musí mít minimálně stejnou filtrační účinnost), mohou být v jakémkoliv provedení – s výdechovým ventilem či bez něj.
  • Pokud tyto parametry nesplňují (a jedná se o kategorii III), bude DPH prominuto v případě, že se jedná o prostředek rizikové třídy I a nemá výdechový ventil.

Mohou mít respirátory výdechový ventil?

Ano, pokud splňují přísnější kritéria dle prvního odstavce, mohou být i s výdechovým ventilem. Horší respirátory, definované v druhém odstavci, musí být bez ventilu.

Nezdaním prodeje respirátorů, ztrácím nárok na odpočet?

Ne, nárok na odpočet bude zachován. Jedná se o prominutí daně na výstupu a dříve uplatněný odpočet tedy není nutné krátit. Pokud tedy byly respirátory nakoupeny s DPH do 2.2. 2021, je možné odpočet uplatnit i když budou prodány bez DPH.

Pokud jste nakoupili v ČR respirátory od 3. února, nemáte nárok na odpočet, i kdyby bylo na dokladu DPH uvedeno. 

Jak s dovozy respirátorů?

Dovoz ze třetích zemí, případně z jiného členského státu bude dani nadále podléhat. Obchodníci ale budou mít nárok na odpočet na vstupu. Některým subjektům (například finanční instituce) se ale dovoz nemusí vyplatit, protože by neměli nárok na odpočet daně na vstupu.

Rozhodnutí tak může znevýhodňovat dodavatele z jiných členských států, jejichž cena tak bude vyšší.

Kde prodeje respirátorů vykázat?

Dle odůvodnění na řádku 26 daňového přiznání, ostatní plnění. Dle našeho názoru se jedná o poněkud nesystémové řešení, ale technicky se zřejmě jedná o nejlepší možný způsob jak plnění vykázat. Zásadní je nepovažovat plnění za osvobozené, špatně by se vám počítal koeficient.

Přenastavení systému pro nás bude znamenat značné náklady  - je možné respirátory zdanit dobrovolně?

Bohužel nikoliv, resp. pokud je zdaníte, nebude mít kupující nárok na odpočet. Existují názory, že by nárok na odpočet měl, pravděpodobně by to ale znamenalo spor se správcem daně. K dobrovolnému zdanění tedy není moc důvodů. Snad jen pokud jste dodali jen málo zboží a oprava by se vám nevyplatila.

Zdanili jsme prodej po 3. únoru, jelikož jsme nestihli přenastavit systém. Co s tím?

Pokud jste ještě nevystavili na prodej doklad, vystavte doklad bez DPH. Pokud jste již vystavili doklad s DPH, je možné vystavit opravný daňový doklad a DPH vrátit zpět.  Pokud zákazníci nejsou plátci DPH a vyšší odvod DPH vás netrápí, nemusíte opravovat. Pokud jste ale zdanili dodávky plátcům, nebudou mít nárok na odpočet, doporučujeme to tedy řešit.

Samozřejmě je to i odpovědnost odběratele, fér je ale upozornit je.

Přijali jsme zálohu v lednu, respirátory dodám nyní, jak se zdaněním? 

Platba by měla být standardně zdaněna, následný prodej ale nikoliv. Po prodeji je tak možné DPH opravit (získat zpět DPH ze zálohy)

Prodáváme respirátory spotřebitelům a zdanili jsme prodej. Je nutné vracet rozdíl v ceně?

Teoreticky můžete jen opravit základ daně dle §43 zákona 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty a rozdíl v ceně si ponechat.  

Pokud stihnete v únoru, nebude muset DPH odvádět. Záleží na tom, zda jste měli povinnost vystavit doklad nebo ne a jak byla sjednaná cena. Doporučujeme konzultovat konkrétní situaci s daňovým poradcem.

Jak s dopravou - zdanit či nezdanit?

Pokud byly dodány jen respirátory, je možné dopravu nezdanit (DPH bude prominuto i u ní, jakožto vedlejším plnění). V případě dodání dalšího zboží je potřeba rozhodnout, zda se jedná o vedlejší plnění k respirátorům či dalšímu zboží. Konkrétní postup konzultujte se daňovým poradcem.

Do kdy mohu prodeje respirátorů nezdaňovat?

Do 3. dubna 2021, pokud nedojde k prodloužení. Pozor na DUZP, mnoho obchodníků v tom chybuje – pokud 3. dubna zboží odešlete, nemusí být dodáno 3.4. a prodej by pak již měl být zdaněn. Konec období tedy může být trochu dobrodružný, resp. je potřeba vyřešit nastavení systémů, zejména u eshopů.

Povede prominutí DPH ke snížení cen?

Ceny spotřebitelům by se měly o něco snížit, ceny velkých odběratelů by měly zůstat stejné, ale některým malým firmám se ceny zvýší. Jak je to možné?

Pokud se prodával respirátor za 24 Kč, byla cena bez DPH cca 20 Kč. Nyní by se měla konečná cena snížit až na 20 Kč, to se ale stane zřejmě jen u velkoobchodníků. Mnoho dalších nastaví jednotnou cenu, pravděpodobně vyšší, například na 22 Kč a ponechají si rozdíl jako dodatečný zisk. Plátcům DPH se tak cena zvýší o 2 Kč.

Teoreticky by měl trh ceny srovnat, nejnižší ceny ale budou dostupné jen velkým odběratelům.

V případě některých zaměstnavatelů to tedy může reálně znamenat zvýšení nákladů na ochranu zaměstnanců. Ostatně stejné to bylo po zrušení DPH na Covid testy - cena bez DPH se zvýšila.

 

Máte k uvedenému další dotazy? Kontaktujte nás

Jan Bonaventura, daňový poradce

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace