25 Af 34/2018 Zrušení zajišťovacího příkazu

Spisová značka: 25 Af 34/2018
Datum rozhodnutí: 26. 9. 2018
Kategorie: Daňový proces
Stáhnout jako PDF

V daném případě zrušil KS Ostrava zajišťovací příkazy vydané k zajištění daně doměřené na základě daňové kontroly. Příkazy byly vydány v okamžiku, kdy měl žalobce obdržet nadměrné odpočty za jiná období. jednalo se o období u nichž uplynula lhůta pro vyměření daně a správce daně tak fakticky nebyl schopen daň doměřit v zákonné lhůtě a musel tak vrátit původně vykázané odpočty.

Proti platebním výměrům, v souvislosti s nimiž byly zajišťovací příkazy vydány bylo podáno odvolání a v době vydání příkazů toto odvolání čekalo již cca rok na vyřízení u OFŘ.

Správce daně argumentoval tím, že existuje podezření, že se plátce zapojil do kolotočových podvodů, dále uváděl, že klesal jeho obrat a zvýšilo se jeho zadlužení.

Kromě toho argumentoval i tím, že existuje riziko skrytého převodu aktivit na společnost Exasoft holding a či Exasoft Czech, které subjektu poskytovaly prostory a zaměstnance a vykonávají obdobnou činnost.

Tyto své úvahy však dle Krajského soudu správce daně zdůvodnil nedostatečně či nezdůvodnil vůbec.

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Rozhodnutí je zajímavé tím, že KS Ostrava zrušil zajišťovací příkazy v situaci, kdy soud potvrdil existenci pravděpodobného doměrku daně, ale nesouhlasil se závěry, že je ohrožena jeho dobytnost.  Podle informací zjistitelných z rozhodnutí skutečně docházelo k úbytku majetku žalobce a dle našeho názoru tak bylo možné hovořit o existenci rizika, že nedoplatek nebude uhrazen. Soud ale akcentoval fakt, že poplatník dosud své povinnosti plnil.

Zdůvodnění správce daně tedy soud nepovažoval za dostatečné a mimo jiné potvrdil argumentaci žalobce, že důvodem jejich vydání se zdál být blížící se termín vrácení nadměrných odpočtů.

Finanční správa podala v říjnu kasační stížnost nicméně v listopadu ji stáhla a NSS řízení zastavil (9 Afs 363/2018 - 21) 

je tedy otázkou, zda dochází na straně správce daně k posunu v přístupu k zajišťovacím příkazům, kdy si správci uvědomují neudržitelnost tvrdého přístupu k poplatníkům či je důvodem něco jiného - například již bylo rozhodnuto o odvolání  a správce daně má možnost vymoci nedoplatek jinak.

V dané věci stojí za zmínku to, že kauza byla v době řízení cca rok u odvolacího finančního ředitelství a to o ní nedokázalo rozhodnout a přesto finanční úřad vydal zajišťovací příkazy, které jsou často likvidačním opatřením. Považovali by jsme za správné v takovém případě zatlačit na OFŘ aby rozhodlo rychle.

Ačkoliv z rozhodnutí nejsou zcela zřejmé všechny skutkové okolnosti, vyplývá z něj požadavek soudů, aby vydání zajišťovacích příkazů bylo skutečně dobře zdůvodněno. 

Zajímavé každopádně bude i rozhodnutí ve věci samé, tedy zda OFŘ rozhodnutí potvrdí a jak dopadnou případné soudní řízení.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace