Daňová přiznání 2019 – nespoléhejte na prominutí sankcí finanční správou

Finanční správa umožňuje poplatníkům podat přiznání k dani z příjmů později. Nejedná se však o odklad daňových přiznání, jak je někdy mylně prezentováno, ale jen o prominutí sankcí. A jen někdy. Jak tedy postupovat co nejlépe? Mimo jiné se dozvíte, jak kompenzovat loňské zisky s případnou letošní ztrátou.

Vláda přijala některá opatření v rámci kompenzace škod způsobených epidemií koronavirem.  V následujícím článku chceme zhodnotit a doporučit řešení u přiznání k dani z příjmů. Ostatní opatření a přístup k dalším povinnostem bude obsahem jiného článku 

 Prodloužení termínu pro podání daňových přiznání kvůli koronaviru?

Bohužel, k prodloužení termínu nedošlo, ačkoliv je to tak často komunikováno. Ministerstvo financí pouze odpustí sankce spojené s pozdním podáním, a to pouze za určitých okolností. Díky tomu na vás bude pohlíženo jako na osobu, která si řádně neplní své povinnosti, což může být problém například pro ty, co obchodují s výrobky podléhajícími spotřební dani. Dále se tím neprodlužují některé související lhůty.

Prominutí sankcí – ano, ale jen někdy

U přiznání k dani z příjmů je podmínkou jeho podání do 1. 7. 2020 včetně. Ve stejný den musí být daň připsána na účet správce daně.

Můžete se to jevit jako velkorysé, ale pokud například podáte přiznání o jediný den pozdě či daň o jeden den později zaplatíte, nemusí vám být pokuta či úrok prominuty. Chyba při podání, nenadálá nemoc či nedostatek peněz tak mohou přijít draho. To, co se nyní zdá jednoduché, se během následujícího období může zkomplikovat.  

Naštěstí existují lepší řešení než pasivně spoléhat na vstřícnost finanční správy.

Jak tedy postupovat, pokud chci být opravdu opatrný

Můžete buď udělit plnou moc daňovému poradci, nebo podat žádost o prodloužení lhůty. Tu lze prodloužit až o 3 měsíce. Žádost však musíte odůvodnit a zaplatit správní poplatek 300 Kč.

Které řešení je výhodnější

To záleží na úhlu pohledu. Pokud zmocníte daňového poradce (teoreticky můžete i advokáta, ten vám ale zpravidla s daňovým přiznáním moc neporadí), budete mu zřejmě muset za jeho práci zaplatit. Daňové přiznání ale zkontroluje někdo, kdo daním rozumí a může vám poradit jak daně snížit. Daňová optimalizace se lépe provádí v průběhu období, i po jeho skončení však existují nástroje jak daně legálně snížit. 

Navíc pokud udělíte plnou moc daňovému poradci, můžete v červnu požádat o další prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a to až do 1. 10. 2020. Tím se posune i termín pro placení daně.

Důvodem může být například karanténa účetní v souvislosti s nákazou koronaviru apod. Toho co se v aktuální situaci může přihodit je dost.

K podání žádosti nikoho nepotřebujete a vyjde vás zřejmě levněji. Musíte se tedy rozhodnout, co preferujete. Pokud chcete komfort a můžete si to dovolit, obraťte se na daňového poradce.  Pokud je vaše situace jednoduchá a například máte šikovnou a samostatnou účetní, bude žádost dostatečná.  

Jak je to se žádostí

Na základě žádosti lze lhůtu prodloužit jen o 3 měsíce a navíc správce daně nemusí vyhovět. V takovém případě se lhůta prodlouží o tolik dní (od data doručení rozhodnutí), kolik zbývalo do konce lhůty v době podání žádosti. Například podám žádost 25. 3. a žádám o tři měsíce navíc. Správce mi žádost 30. 4. zamítne (převezmu si rozhodnutí). Lhůta bude prodloužena do 7. 5. 2020. 

Každopádně i tak mohu podat přiznání a zaplatit daň do 1. 7. bez sankcí. Předpokládáme však, že žádostem budou finanční úřady s ohledem na epidemii koronaviru vyhovovat.

Prodloužení totiž bylo běžně povolováno i v minulosti z mnohem méně závažných důvodů. Zákon obsahuje ustanovení, že pokud správce daně o žádosti nerozhodne, jako kdyby vyhověl – pro finanční úřady tak bude nejjednodušší na žádosti nereagovat a tím žadatelům vyhovět. 

Institut žádosti mohou využít i ti, kterým končí již prodloužená lhůta  a zpracování nestíhají (auditované společnosti, společnosti s daňovým poradcem, kterým skončilo zdaňovací období před 31. 12. 2019).

Jak by měla být žádost odůvodněna?

V žádosti by mělo být uvedeno, proč není možné podat přiznání nyní, například kvůli tomu, že kvůli riziku nákazy koronavirem účetní či daňový poradce nepracoval či nemohli docházet do kanceláře klienta, společnost má uzavřeny kanceláře, zaměstnanci odpovědní za závěrku jsou nemocní či v karanténě apod.

Jaký je rozdíl proti využití prominutí sankcí

Hlavní rozdíl obou řešení je to, že svou aktivitou získáte manévrovací prostor v následujících měsících.  Pokud nestihnete daň přiznat či zaplatit 1. 7. 2020, budete platit sankce jen od července nikoliv od dubna. To může být velký rozdíl.

Nyní se vše může jevit tak, že je dost času, ale v mezidobí se může vše zkomplikovat – odpovědné osoby onemocní, společnost bude čelit propadu příjmů, zhavarují systémy apod. Díky tomu se nemusí termín stihnout a sankce mohou komplikovat další činnost. Bezdlužnost vůči finanční správě může být například podmínkou pro podání žádosti o úvěry apod.  

Kouzlo jménem hospodářský rok

Ministerstvo uvažuje o možnosti zpětného uplatnění ztrát (loss carryback) podoba návrhu však zatím není hotova a i když bude, bude zřejmě nutné čekat na podání přiznání za rok 2020, až bude ztráta vyměřena. Existuje však jednoduché a elegantní řešení, jak si ztráty z letošního roku započíst na zisk předchozích let a tím je přechod na takzvaný hospodářský rok.

Přechod na hospodářský rok – dva bonusy v jednom

Pokud přecházíte z klasického kalendářního roku na hospodářský rok, můžete spojit část roku 2020 s rokem 2019. Vznikne tak takzvané přechodné období, které má až 23 měsíců (pokud přejdete na hospodářský rok trvající od prosince do listopadu). Díky tomu dosáhnete snížení základu daně a ještě si odložíte případné placení daně až o dalších 11 měsíců. Změnu můžete provést i nyní, jste ale za cca týden schopni vše domyslet? 

Pokud chcete více informací, napište nám na bredford@bredford.cz  a my vám bezplatně zašleme podrobnější informace k problematice hospodářského roku.

Jak to souvisí s prodloužením lhůty

Pokud budete mít lhůtu prodlouženou, může si všechny kroky dobře promyslet a nečinit rozhodnutí pod tlakem. Doporučujeme tedy rozhodně udělit plnou moc daňovému poradci případně podat žádost o prodloužení lhůty. 

Daňové poradce můžete oslovit například zde, pokud chcete zaslat vzorovou žádost o prodloužení lhůty, napište nám na bredford@bredford.cz, zdarma vám vzor zašleme.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace