4 Afs 385/2018 Absence jakéhokoliv dokladu při přepravě nafty byla důvodem pro její zabavení

Spisová značka: 4 Afs 385/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 15. 1. 2019
Kategorie: Spotřební daně, Daňový proces
Stáhnout jako PDF

Stěžovatel nebyl při kontrole ze strany celního úřadu schopen doložit doklady o přepravě nafty dle zákona o spotřebních daních. Tyto doklady doložil až dodatečně a tyto doklady neodpovídaly jeho tvrzením při kontrole (tvrdil, že je nafta přepravována z jiného místa než jaké vyplývalo z dokladů). Z rozhodnutí však vyplývá, že ani celní úřad ani soudy neměl pochybnost o zdanění výrobků a k propadnutí nafty přistoupil s ohledem na chybějící doklady.

KS v českých Budějovicích rozhodnutí Generálního ředitelství cel potvrdil a i NSS mu dal za pravdu.

NSS uvedl, že zákon předpokládá existenci alespoň nějakého dokladu a tento doklad musí být k dispozici při přepravě. Pokud přepravce nemá žádný doklad, porušuje zákon a toto nelze následně zhojit (jak by tomu mohlo být u dokladu chybného či neúplného) a je možné mu za toto uložit sankci i kdyby prokázal předchozí zdanění výrobků.

Důvodem pro takto přísnou právní úpravu je boj proti daňovým únikům, který by byl v případě možnosti dodatečného doložení dokladů značně obtížnější. 

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Rozhodnutí odkazuji mimo jiné i na rozsudek 9 Afs 367/2018, který se zabýval podobnou situací. Tato kauza však dopadla pro přepravce dobře. Důvodem bylo to, že předložil chybné, ale přeci jen nějaké doklady, které v souhrnu podávaly přesný obraz o nakládce a vykládce nafty a prokazovaly její zdanění, nakládku a vykládku. 

V tomto případě však přepravce neměl žádný doklad a zřejmě mu ani nepomohlo to, že tvrdil, že doklad měl a Celní úřad jej odmítl akceptovat. Pokud by tedy předložil alespoň nějaký doklad (například doklad o nákupu), mohla by pro něj kauza dopadnout jinak.

Lze tedy shrnout, že by přepravce měl mít u sebe perfektní doklad a pokud nikoliv, měl by doložit alespoň nějaký doklad, jehož chyby či nedostatky lze teoreticky zhojit následně.

Jak moc může být doklad chybný či neúplný bude záležet na okolnostech případu, tedy zda bude s okolností vyplývat jen formální pochybení a nebo snaha zakrýt nezdanění apod.  

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace