4 As 171/2014 Plná moc nemusí být opatřená elektronickým podpisem či provedena její konverze

Spisová značka: 4 As 171/2014
Datum rozhodnutí: 17. 10. 2014
Kategorie: Daňový proces
Stáhnout jako PDF

V uvedeném řízení se jednalo o to zda v řízení o přestupku mohl jednat úřad se zmocněncem, kdy tento zaslal prostý scan plné moci ze své datové schránky. NSS potvrdil že se jedná o platnou formu zmocnění.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

ačkoliv se nejednalo o daňové řízení, lze závěry zde uvedené vztáhnout i na něj. Důležitá je především tato pasáž:

...

Tento závěr je významný i z hlediska posouzení dalšího argumentu žalobce, kterým se krajský soud v napadeném rozsudku zabýval, tedy s otázkou nutnosti konvertovat plnou moc ve smyslu § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Nejvyšší správní soud zastává názor, že v nyní posuzované věci pro účinné zastoupení účastníka správního řízení zmocněncem dle § 33 odst. 1 správního řádu dostačuje předložení písemné plné moci v kopii prosté, je tedy nasnadě, že v takovém případě je na roveň prosté kopii postavena i nekonvertovaná písemnost doručená prostřednictvím datové schránky zmocněné osoby.

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace