5 Afs 342/2017 Vykonatelný výkaz nedoplatků musí být přezkoumatelný, což prostý výpis pohybů ze systému ADIS nemusí splňovat

Spisová značka: 5 Afs 342/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 15. 11. 2018
Kategorie: Daňový proces
Stáhnout jako PDF

Stěžovatel napadl exekuční příkaz vydaný správcem daně, kdy brojil zejména proti nesprávnosti a nepřezkoumatelnosti podkladů v podobě vykonatelného výkazu nedoplatků. Uvedl, že dle jeho názoru byly některé nedoplatky uhrazeny, další položky jsou zjevně nesprávné a celkově nelze ověřit správnost podkladu pro exekuci. MS v Praze poměrně formalisticky jeho argumenty odmítl s tím, že dle jeho názoru byla exekuce přípustná a byť se mohou některé postupy jevit jako tvrdé, jedná se pouze o důsledek takové právní úpravy.

NSS se však stěžovatele zastal a uvedl, že vykonatelný výkaz nedoplatků musí být přezkoumatelný, což znamená, že správce daně musí být schopen vysvětlit jednotlivé položky na daňových účtech a prokázat, že nedoplatky jsou skutečné (a že například u některých nedoplatků neprekludovalo právo je vymáhat)

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o velmi důležité rozhodnutí, které stanovuje meze pro daňové exekuce, které se v posledních letech staly velmi závažným problémem. Kauza ukazuje, že správce daně přistupuje k exekucím bez existence neprůstřelných podkladů, což v kombinaci s možností provést exekuci takřka okamžitě dává správci do rukou zbraň podobnou zajišťovacím příkazům. 

Důsledky exekucí sice nebývají tak fatální, v delším horizontu to však může napáchat značné škody například kvůli snížení ratingu u bank apod. Je tedy jedině dobře, pokud NSS stanoví přesnější pravidla hry než jak činí (pro správce daně) benevolentní úprava v daňovém řádu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace