5 Afs 346/2017 Rozhodnutí o nevyloučení majetku z exekuce - návrh nebyl nepřípustný a správce daně o něm měl rozhodnout

Spisová značka: 5 Afs 346/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 13. 12. 2018
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

V daném případě podalo OFŘ kasační stížnost v níž se domáhalo zrušení rozhodnutí MS v Praze, který zrušil jeho rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání z důvodu nepřípustnosti podání dle ustanovení § 106 odst. (1) b) Daňového řádu. 

OFŘ se domnívalo, že je k tomuto oprávněno proto, že majetek dle jeho názoru nebyl předmětem exekuce a nebylo tak možné rozhodnout o jeho vyloučení.

NSS tento závěr odmítl a sdělil, že správce daně a OFŘ měli o návrhu standardně rozhodnout a pokud by dospěli, že mohli řízení zastavit podle jiného ustanovení (například právě kvůli nepostižení majetku exekucí dle písm. d) zmíněného ustanovení), měli tak učinit s odkazem na správné ustanovení.

Jelikož soudy přezkoumávají správnost rozhodnutí, nepřísluší jim napravovat takové chyby, byť by mohl být závěr (tedy zastavení řízení) stejný.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Pokud nebudou v dalším řízení zrušeny zajišťovací příkazy, které byly titulem pro exekuci, bude se zřejmě jednat o Pyrrhovou vítězství, protože v jiné kauze stejného žalobce 6 Afs 417/2017 NSS rozhodl o tom, že peněžní prostředky nelze v daném případě z exekuce vyloučit. 

Lze tak očekávat následné rozhodnutí o tom, že se řízení zastavuje, případně že se návrhu nevyhovuje, bude však jinak odůvodněno.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace