6 Afs 249/2018 Sporné dodávky měděného drátu - přechod důkazního břemene a zohlednění poznatků z trestního řízení

Spisová značka: 6 Afs 249/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 6. 2. 2019
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

V kauzu bylo sporné, zda žalobce nakoupil od jiné společnosti měděný drát. Správce daně toto zpochybnil na základě určitých nesrovnalostí mezi tvrzením žalobce a jeho dodavatele. Oba soudy uvedly, že správce daně vedl řízení jednostranně, upřednostnil tvrzení jednatele dodavatele, který byl podle všeho u sporných transakcí jen formálním článkem řízeným nakupujícím a nezohlednil skutečnosti svědčící ve prospěch žalobce.

KS v Ostravě tak rozhodnutí OFŘ zrušil a NSS tento závěr potvrdil - zamítl kasační stížnost OFŘ.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o další kauzu, kdy si správce daně zjednodušil práci a soudy takový postup odmítly. Z okolností kauzy jednoznačně vyplynulo, že dodavatel byl víceméně ovládán jednatelem žalobce (alespoň u těchto dodávek), tedy se mohlo jednat o podvodný řetězec společností.  Správce daně tak měl kauzu uchopit komplexněji a snažit se rozkrýt i další transakce.

Za zmínku stojí rovněž poznámka o využití poznatků z trestního řízení: NSS uvedl, že tyto poznatky nejsou automaticky použitelné, nelze od nich nicméně zcela odhlédnout, zejména pokud svědčí poplatníkovi (plátci) a ten na ně poukazuje:

[23] K usnesení o zahájení trestního stíhání několika osob (včetně jednatele žalobce a jednatele společnosti NONTREX - XL, spol. s r.o.) v souvislosti s předmětnými dodávkami měděného drátu, které předložil žalobce v odvolacím řízení, se žalovaný vyjádřil tak, že jsou v něm nesprávnosti a že není povinen přihlížet ke skutečnostem, které vyšly najevo v trestním řízení. Obecně lze přisvědčit, že trestní řízení a daňové řízení mají jiný předmět řízení (v trestním řízení 6 Afs 249/2018 stát z úřední povinnosti zjišťuje, zda se stal trestný čin a kdo jej spáchal, zatímco v daňovém řízení se důkazní břemeno řídí pravidly daňového procesu a cílem zjistit skutečnosti významné pro stanovení daně) a obě řízení mohou skončit odlišným výsledkem. Zároveň ovšem platí, že správce daně je povinen přihlédnout ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo, jak uvedl i krajský soud. Nelze akceptovat, pokud se žalovaný odmítl obsahem usnesení o zahájení trestního stíhání zabývat s obecným odkazem, že není povinen k němu přihlížet, nevyplývají z něj relevantní skutečnosti a obsahuje některé nesprávnosti. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace