6 Afs 30/2018 - 66 V žalobě proti exekučnímu příkazu nelze namítat nezákonnost exekučního titulu (zde v podobě zajišťovacího příkazu

Spisová značka: 6 Afs 30/2018 - 66
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 5. 12. 2018
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

Stěžovatel napadl provedení exekuce bankovních účtů, kdy exekučním titulem byly zajišťovací příkazy na daň z přidané hodnoty, jejichž zákonnost byla napadena žalobou a řízení dosud neskončilo. 

MS v Praze a následně i NSS potvrdily zákonnost exekuce, kdy uvedly, že v exekučním řízení nelze zpochybňovat zákonnost exekučního titulu, ale jen zákonnost exekuce jako takové, tedy například formu, proporcionalitu apod.

Pokud o zákonnosti zajišťovacích příkazů, resp. jiných exekučních titulů nebylo rozhodnuto, nelze tyto žalobní důvody přenášet do řízení o zákonnosti exekuce. Výsledek řízení o zákonnosti zajišťovacích případů by soudy vzaly v potaz, pokud by v řízení o nich bylo již rozhodnuto, tak tomu v daném případě nebylo. Viz odkaz na 9 Afs 28/2011 - 181 („Při přezkumu rozhodnutí vydaných v exekučním řízení je soud povinen přihlížet ke skutečnostem zpochybňujícím existenci exekučního titulu, byť by nastaly až po ukončení exekučního řízení.“)

Dle NSS by případné zrušení zajišťovacích příkazů bylo podkladem pro náhradu škody způsobené nezákonný rozhodnutím a žaloba proti exekuci je tak procesně zbytečná.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace