6 Afs 47/2018 Neprokázání přijetí plnění

Spisová značka: 6 Afs 47/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 3. 10. 2018
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

V daném sporu byl stěžovateli vyloučen nárok na odpočet daně na vstupu z reklamních plnění, které měl využít v rámci své ekonomické činnosti nicméně dle správce daně a obou soudů neprokázal přijetí plnění. Ačkoliv disponoval perfektními daňovými doklady, vyvstaly správci daně pochybnosti o tom, zda plnění proběhla. Důvodem byly rozdílné verze reklam, neznalost pořadatele akce, na jíž měly být plakáty prezentovány a prezentace jiné společnosti. Tyto pochybnosti stěžovatel neodstranil  a byla mu tedy doměřena daň z přidané hodnoty.

Oba soudy postup správce daně a OFŘ potvrdily.

Proti rozhodnutí byla podána ústavní stížnost a IV. ÚS 4141/18 nálezem rozhodnutí NSS zrušil kvůli porušení práv stěžovatele na soudní ochranu tím, že v rámci soudního řízení nebyl předložen kompletní spis.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Proti rozhodnutí byla podána ústavní stížnost a IV. ÚS 4141/18 nálezem rozhodnutí NSS zrušil kvůli porušení práv stěžovatele na soudní ochranu tím, že v rámci soudního řízení nebyl předložen kompletní spis.

Finanční správa tvrdí, že došlo k nepochopení situace ze strany ÚS, kdy je druhů spisů několik a  to spis správce daně, odvolací spis a případně výtah ze spisu. více zde.

Rozhodnutí NSS je poměrně stručné odkazuje však na dřívější judikaturu zejména tu týkající se důkazního břemene a jeho přenosu. 

Odkázal také na dřívější řízení téhož stěžovatele týkající se daně z příjmů fyzických osoby, kdy mu byl zvýšen základ daně o cca 1,1 mil Kč - blíže viz 1 Afs 382/2017 – 48

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace