7 Afs 324/2017 K vydání zajišťovacího příkazu postačí nedobrá finanční situace subjektu i když nevyvádí majetek

Spisová značka: 7 Afs 324/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 14. 3. 2019
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

Jedná se o kauzu společnosti AB CHEMITRANS kdy v rámci tohoto řízení byly přezkoumávány zajišťovací příkazy vydané správcem daně a potvrzené KS v Ostravě. 

NSS potvrdil, že u stěžovatele existovala vysoká pravděpodobnost doměření daně (indicie o zapojení se do podvodných řetězců). V kombinaci s utlumením jeho činnosti a nedostatečné majetkové podstatě posoudil zajišťovací příkazy za zákonné. Uvedl, že k jejich vydání nemusí postižený vyvádět majetek, ale postačí vážné pochybnosti o dobytnosti daně, zde v podobě utlumení činnosti (část aktivit převzala majetkově propojená společnost) a nedostatečná majetková podstata, tedy existence majetku, který by bylo možné postihnout exekucí.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Rozhodnutí je dalším střípkem do mozaiky postupů v kauzách zajišťovacích příkazů. Jedním z důvodů pro pro potvrzení rozhodnutí bylo totiž založení nové společnosti AB CHEMITRANS nástupnická, z čehož správce daně a potažmo soud dovodili existence rizika utlumení činnosti stěžovatele a tedy snížení dobytnosti budoucích pohledávek. Viz bod 36 rozhodnutí: Nejvyšší správní soud ji považuje za nejpodstatnější z oněch nepřímých indicií, které ve svém souhrnu vedly k naplnění i druhého předpokladu pro vydání zajišťovacích příkazů.

Pokud by tedy měl subjekt dosáhnout nezákonnosti zajišťovacích příkazů, měl by se v zásadě vyvarovat jakýchkoliv kroků, které by vedly k závěru, že se snaží ohrozit dobytnost budoucích pohledávek správce. V zásadě by tedy měl poplatník pokračovat v tom co dělal dosud a nečinit nestandardní kroky.

Samozřejmě lze chápat kroky postižených, kteří se cítí ohroženi a chtějí zamezit tomu, že budou příštích několik let pracovat jen na zajištěnou daň, případně jsou si vědomi toho, že není v jejich silách zajišťovací příkazy uhradit. Každý krok indikující vyvádění majetku či jeho budoucí omezení však může potvrdit zajišťovací příkazy (jejich zákonnost) a poplatníkovi nezbude než vyčkat na rozhodnutí o věci samé.  

V praxi samozřejmě bude záležet na okolnostech případu, zejména tom, jaká je míra zapojení do podvodů na straně poplatníka. Pokud se bude jednat jen o nevědomé zapojení z naivity či neopatrnosti, bude postup soudů mírnější než v případě indicií aktivního zapojení.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace