7 Afs 74/2019 Zmeškání lhůty pro podání žaloby - odmítnutí seznámení kontrolovaného s tím, jak se správce daně vypořádal s jeho vyjádřením ke kontrolnímu zjištění

Spisová značka: 7 Afs 74/2019
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 9. 7. 2019
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

Daňový subjekt se domáhal určení, že postup správce daně, který je odmítl seznámit s hodnocením jeho vyjádření před projednáním správy o daňové kontrole byl nezákonným zásahem. KS v Hradci Králové žalobu zamítl, protože se dle jeho názoru o nezákonný zásah nejednalo a žalobce se měl bránit odvoláním či žalobou proti rozhodnutí.

NSS posoudil žalobu jako opožděnou, protože žalobce nepodal žalobu do dvou měsíců od doby, kdy se o zásahu dozvěděl a rozsudek KS zrušil.

Dle NSS lhůta  začala plynout od doručení oznámení o tom, že správce daně hodnocení neposkytne. NSS rovněž odmítl, aby stěžovatel následně upřesnil, že nezákonným zásahem mělo být projednání zprávy, bez předchozího seznámení (nebylo jasné, zda tak své podání stěžovatel myslel, soud to však pro úplnost uvedl).

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace