Nárok na odpočet daně při poskytování služeb ve vztahu k vývozu

Spisová značka: 569/9.9.20
Datum rozhodnutí: 29. 10. 2020
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Předkladatel: Ing. Lukáš Eisenwort
Stáhnout jako PDF

Dle § 69 zákona o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) jsou od daně osvobozeny služby, které jsou přímo vázány na vývoz zboží. Příspěvek řeší možnost uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu v případě, kdy je v souvislosti s vývozem poskytováno pojištění (§ 55 ZDPH) a některé finanční služby. Tyto služby patří mezi plnění osvobozená od daně, která nárok na odpočet obecně nezakládají (§ 51 ZDPH), nicméně dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. d) je možné uplatnit nárok na odpočet u některých těchto služeb (konkrétně služby uvedené v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y), v § 55 ZDPH) za podmínky, že místo plnění je ve třetí zemi nebo pokud jsou taková plnění přímo spojená s vývozem zboží. Jádrem příspěvku je výklad přímé souvislosti s vývozem, který je demonstrován na několika modelových situacích.

Přímá souvislost je splněna např. v případě kdy pojišťovna poskytne vývozci pojištění zboží proti krádeži během přepravy nebo při pojištění pohledávek z vývozu za odběratelem, a to i v případě likvidace pojistné události, je-li součástí pojistné smlouvy a tedy vedlejším plněním k tomuto pojištění. (Pojišťovna tedy může uplatnit nárok na odpočet např. z plnění přijatého od advokátní kanceláře za vymáhání pohledávky z vývozu, splní-li ostatní podmínky v § 72 a § 73 ZDPH).

GFŘ však nesouhlasí s předkladatelem na možnosti uplatnit nárok na odpočet v případě pojištění poskytnutého bance kryjící riziko nezaplacení bankovního úvěru, který banka poskytne vývozci k uskutečnění vývozu. GFŘ argumentuje, že u takové pojišťovací služby nedochází ke spotřebě v 3. zemi, příjemcem odškodnění není ani vývozce a pojištění tak postrádá přímou vazbu na vývoz zboží.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace