6 Afs 398/2017 Úrok z prodlení je vymahatelný až po stanovení daně, kterým se rozumí pravomocné vyměření daně i v případě předchozího zajištění daně

Spisová značka: 6 Afs 398/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 20. 12. 2018
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

Jedná se o kauzu stejného stěžovatele jako v případě 6 Afs 399/2017. Stejně jako ve zmíněné kauze i zde NSS zrušil rozhodnutí KS v Ostravě a potvrdil, že i úrok z prodlení lze vymáhat až po pravomocném stanovení daně, které nastává až po rozhodnutí o odvolání, byť byla daň před vyměřením zajištěna.

Ustanovení § 168 odst. (4) Daňového řádu tak jen zkracuje lhůtu pro zaplacení zajištěné daně (neposkytuje dodatečnou 15ti denní lhůtu), ale nemodifikuje tak okamžik stanovení daně (tím je dle ustálené judikatury vždy pravomocné vyměření daně) a potažmo tak neumožňuje exekuci penále a úroku z prodlení před právní mocí výměrů. 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o významné rozhodnutí pro ochranu poplatníků v případech, kdy jim byla zajištěna daň. Pokud by soud naopak potvrdil názor správce daně, vedlo by to k další významné zátěži poplatníků tím, že by jim byla odejmutá nejen nevyměřená daň, ale i související sankce a byli by zatíženi exekučními náklady aniž jim byl dán prostor plnit dobrovolně.

Nelze odhlédnout od toho, že v případech zajišťovacích příkazů jde často o sporné situace a konečného rozhodnutí se domohou až u NSS. Vymáhání příslušenství (dokonce i po právní moci výměrů) tak může být poměrně tvrdým zásahem do majetkové sféry.

Pokud tedy například poplatník ustojí samotné zajišťovací příkazy, může být exekuce příslušenství tím momentem, který rozhodne o jeho zániku. Bylo by tedy nanejvýše vhodné, aby správce daně zvážil odložení úhrady příslušenství do okamžiku, kdy bude rozhodnutí potvrzeno soudy, zejména pokud dlužník disponuje dostatečným majetkem, nesnaží se jej vyvádět, v rámci svých možností se snaží daň uhradit a zapojení do případných podvodných obchodů bylo nevědomé.

Tak tomu bylo zřejmě i v tomto případě - dlužník uhradil jak zajišťovací příkazy tak penále (cca 1,5 mil Kč) dobrovolně. Postup správce daně, který následně předepsal úrok 11.11. 2016 a již o tři dny později jej exekuoval nelze považovat za nic jiného než snahu jej zlikvidovat či alespoň poškodit.

Potvrzuje to smutný fakt, že finanční správa se pod vedením Martina Janečka stala nástrojem represe státní moci a a institut zajišťovacích příkazů a exekucí popravčím nástrojem používaným "preventivně". Bohužel často v rukách zlovolných amatérů, kteří nejsou omezování v jeho použití a necítí jakoukoliv odpovědnost za své chyby.

  

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace