6 Afs 399/2017 Daň stanovená po jejím zajištění je splatná až dnem právní moci platebního výměru - aplikace § 168 odst. (4) daňového řádu

Spisová značka: 6 Afs 399/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 14. 3. 2018
Kategorie: Daň z přidané hodnoty
Stáhnout jako PDF

V řízení se stala spornou otázka, zda je možné exekučně vymáhat daň, která byla předtím zajištěna vydaným zajišťovacím příkazem již k datu vydání platebního výměru a nečekat až na právní moc výměru. Správce daně vyložil ustanovení  § 168 odst. 4 daňového řádu, dle něhož platí, že dojde-li ke stanovení daně, která nebyla v době vydání zajišťovacího příkazu stanovena, je tato daň splatná ke dni jejího stanovení. Tímto dnem zaniká účinnost zajišťovacího příkazu a zajištěná částka se převede na úhradu této daně tak, že je daň splatná vydáním platebního výměru.

Stěžovatelka s tím nesouhlasila a tvrdila, že toto ustanovení jen zkracuje 15ti denní lhůtu pro uhrazení daně u standardního výměru, ale že i v tomto případě je nutné vyčkat na právní moc.

NSS její závěry potvrdil a rozsudek KS v Ostravě zrušil. Uvedl, mimo jiné že by závěr správce daně o možnosti vymáhat daň ihned po vydání výměrů nedůvodně znevýhodňoval toho, komu byla daň před vyměřením zajištěna (což je značný zásah do práv samo o sobě) oproti tomu, komu byla vyměřena bez zajištění.

Rovněž odkázal na nutnost aplikovat zásadu v pochybnostech ve prospěch.

Na uvedené rozhodnutí bylo odkázáno i v dalším řízení stěžovatelky, které se týkalo příslušenství v podobě penále a úroku 6 Afs 398/2017.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o velmi přínosné rozhodnutí, byť faktické využití je relativně omezené - pokud byla daň zajištěna, prodlouží se jen okamžik, kdy bude ze zajištění převedena na úhradu nedoplatku, pokud bude pravomocně vyměřen. Do dispozice poplatníka či plátce se tak prostředky stejně nedostanou. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace