Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Novela zákona o daních z příjmů rozšíří oznamovací povinnost o příjmech plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani i na situace, kdy se jedná o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice.

Součástí novely zákona o daních z příjmů, kterou bude na konci ledna projednávat Senát, je rozšíření oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani i na  situace, kdy se jedná o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice (oznamovací povinnost se nebude týkat případů, kdy souhrnná hodnota takových příjmů daného druhu plynoucích danému daňovému nerezidentovi nepřesáhne v daném kalendářní měsíci 100 tis. Kč).

Oproti dosavadní právní úpravě tak bude plátce povinen oznamovat správci daně např. výplatu podílů na zisku do zahraničí, přestože se bude jednat o příjem osvobozený od daně (typicky výplata podílu na zisku dceřinou společností mateřské společnosti), nebo platbu úroků do zahraničí, přestože podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebudou úroky podléhat zdanění ve státě zdroje, tj. v České republice. Mohlo by se ale rovněž jednat o úhrady za poskytování služeb na území České republiky daňovým nerezidentem, kdy příjmy nebude možné přičítat jeho stálé provozovně umístěné na území České republiky.

Správce daně bude moci plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech zprostit oznamovací povinnosti, a to na dobu nejvýše 5 let.

Na příjmy, u kterých vnikla povinnost srazit daň přede dnem nabytí účinnosti novely se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace