Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy

Spisová značka: 536/23.1.2019
Datum rozhodnutí: 23. 1. 2019
Kategorie: Daň z příjmů
Předkladatel: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Stáhnout jako PDF

Novela zákona o daních z příjmů („ZDP“) účinná od 1. 1. 2017 (provedená zákonem č. 170/2017 Sb.) umožňuje, aby technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku odepisoval za daných podmínek jakýkoliv oprávněný uživatel, např. podnájemce. Z ustanovení § 28 odst. 7 vyplývá, že daňový režim podnájemního vztahu (nájemce vs. podnájemce) je obdobný jako u vztahu nájemního (vlastník vs. nájemce). 

Předkladatel příspěvku upozorňuje na nejasnosti spojené s aplikací uvedeného ustanovení na případy, kdy technické zhodnocení majetku bylo odepisováno podnájemcem a dojde k současnému ukončení nájemní a podnájemní smlouvy, při kterém nedojde k úhradě výdajů na technické zhodnocení ani ze strany vlastníka, ani ze strany nájemce. Čistě jazykový výklad § 28 odst. 7 ve spojení s § 23 odst. 6 by vedl k závěru, že v uvedené situaci vzniká nepeněžní příjem jak na straně vlastníka, tak na straně nájemce. Předkladatel tento závěr odmítá s odůvodněním, že při současném ukončení nájemní a podnájemní smlouvy nájemce nemá právo disponovat s předmětným majetkem a z povahy věci u něj nikdy nemůže nastat majetkový prospěch, výhoda vyplývající z technického zhodnocení provedeného podnájemcem nastane pouze u vlastníka. GFŘ souhlasí s předkladatelem a činí závěr, že jediným možným postupem v této konkrétní situaci (tj. při ukončení nájemní i podnájemní smlouvy v jeden okamžik) je neaplikovat ustanovení týkající se nepeněžních příjmů u nájemce do doby, než bude tato situace legislativně napravena.    

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace