Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají

Spisová značka: 563/18.3.20
Datum rozhodnutí: 18. 3. 2020
Kategorie: Daň z příjmů
Předkladatel: RNDr. Petr Beránek
Stáhnout jako PDF

Majetek fyzické osoby, která uplatňuje paušální výdaje dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů („ZDP“), není považován za obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. Z toho vyplývají konkrétní daňové důsledky při prodeji majetku, nájmu či odpisování po přechodu na skutečné výdaje. Není-li uvedeno jinak, předkladatel příspěvku a GFŘ se shodli na níže popsaných postupech.

1. Prodej majetku

Pokud fyzická osoba uplatňující paušální výdaje prodá majetek, který užívala ke své činnosti, nebo nepotřebné zásoby materiálu, přijatá úplata představuje ostatní příjem dle § 10 ZDP, který lze snížit o výdaje dle § 10 odst. 4 a 5. Při splnění podmínek v § 4 odst. 1 ZDP může být uplatněno osvobození. Inkasovaná úplata z prodeje vlastních výrobků či zboží je příjmem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

2. Pronájem majetku

U fyzické osoby, která uplatňuje paušální výdaje a zároveň pronájem majetku je součástí její podnikatelské činnosti (např. volná živnost č. 59 - Pronájem a půjčování věcí movitých), je úplata za pronájem příjmem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

ostatních fyzických osob uplatňujících paušální výdaje je přijatá úplata za pronájem příjmem dle § 9 ZDP (příp. § 10 u příležitostného pronájmu movité věci), a to i v případech, kdy se jedná o majetek, který poplatník užívá také pro své příjmy dle § 7 ZDP nebo který je obchodním majetkem ve smyslu § 4 odst. 4 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty.

3. Odpisování hmotného majetku po přechodu na skutečné výdaje

Hmotný majetek, který byl pořízen v době vedení paušálních výdajů a poprvé zařazen do obchodního majetku k okamžiku zahájení skutečných výdajů, bude odepisován z

  • z pořizovací ceny majetku za podmínky, že majetek byl pořízen úplatně a k přechodu na skutečné výdaje došlo v období do 1 roku od pořízení movitého majetku a do 5 let od pořízení nemovitého majetku,
  • z reprodukční pořizovací ceny hmotného majetku v ostatních případech,

za použití příslušné metody pro odpisování v 1. roce.

Zůstatková cena hmotného majetku, který již byl součástí obchodního majetku poplatníka, se v případě přechodu z paušálních na skutečné výdaje snižuje o evidenční odpisy dle § 26 odst. 8 ZDP.

V případě, že byl majetek přechodně vyřazen z obchodního majetku, jeho znovuzařazení nemá zpětný vliv na posouzení majetku v době, kdy byl vyřazen. Pokud tedy poplatník v období ukončení uplatňování skutečných výdajů vyřadí majetek z obchodního majetku a po přechodu z paušálních na skutečné výdaje majetek znovu zařadí, pokračuje v započatém odpisování dle § 30 odst. 10 písm. f), aniž by snižoval zůstatkovou cenu o evidenční odpisy dle § 26 odst. 8 ZDP. Pokud by však jediným účelem takového úkonu poplatníka bylo získání daňové výhody, mohlo by to být posouzeno jako zneužití práva (§ 8 zákona č. 280/2009, daňový řád).

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace