1 Afs 162/2018 Charakter příjmů zaměstnanců České pošty za prodej produktů ČSOB - otázka odvodu pojistného z těchto příjmů

Spisová značka: 1 Afs 162/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 24. 10. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Stěžovatelce (ČSOB) byla doměřena daň ze závislé činnosti s odůvodněním, že stěžovatelka sice správně zdanila příjem zaměstnanců České pošty spočívající v dárcích obdržených za prodej produktů ČSOB, nicméně daň nebyla dle správce daně vypočtena ze správného základu.

Správce daně se totiž domníval, že základem daně by měl být příjem navýšený o povinné pojistné.

Stěžovatel byl nicméně toho názoru, že tento příjem pojistnému nepodléhá, protože není zaměstnavatelem dle předpisů upravujících pojistné a je považován za zaměstnavatele toliko pro účely daně z příjmů.

NSS uvedl že jak OFŘ, tak KS v Hradci Králové se s touto otázkou nedostatečně vypořádali, zejména proto, že dostatečně neodůvodnili, že zaměstnanci vykonávají činnost pro stěžovatelku nikoliv jen pro Poštu. Zrušil tedy obě rozhodnutí a vrátil věc správnímu orgánu k dalšímu řízení. 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o velmi zajímavé rozhodnutí, resp. zajímavé bude jak nakonec kauza dopadne. Podobný model odměňování není úplně raritní a firmám by to dávalo možnost odměňovat zaměstnance bez nutnosti odvádět pojistné (samozřejmě by se nesmělo jednat o zneužití práva). Podobné případy se vyskytují například u některých mobilních operátorů, kteří se domlouvají s dodavateli mobilních telefonů na odměnách pro své prodejce, pokud ti zrealizují prodeje

Velmi podobná je situace i u zaměstnaneckých opcí, kdy tyto opce jsou často poskytovány zahraničními matkami, ale fakticky se většinou jedná o odměnu za práci pro tuzemský subjekt. Ani u opcí se v praxi pojistné neodvádí, právě proto, že činnost není vykonávána pro zahraniční subjekt, který opce poskytuje.

Situace v tomto případě je však přeci jen trochu jiná, neboť se jedná o nezávislé subjekty a navíc z rozhodnutí není jasné, jak byla spolupráce nastavena, tedy zda byly odměny stanoveny jako pevné a závazné, či se jednalo o nenárokové bonusy apod.. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace