1 Afs 170/2017 Při prokazování přijetí plnění nelze zcela rezignovat na prokazování toho, kdo plnění poskytl

Spisová značka: 1 Afs 170/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 27. 9. 2017
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

V daném případě NSS zrušil rozhodnutí KS, který v předchozím řízení dal za pravdu poplatníkovi, že správce daně nebyl oprávněn neuznat mu náklady na pořízení zboží od společnosti BEST BUY, s.r.o. ačkoliv existovaly pochybnosti o tom, že tato předmětné dodávky uskutečnila.

KS se držel předchozí judikatury a argumentoval tím, že pochybnosti o dodavateli nepostačují k vyloučení nákladů z daňově uznatelných (na rozdíl od DPH, kde kromě faktické stránky hraje roli i forma, tedy například doklad vystavený osobou uskutečňující plnění).

NSS však tento závěr korigoval, že tak tomu je pouze v případě, kdy neexistují celkové pochybnosti o uskutečnění dodávek, ale je sporná jen osoba dodavatele a nelze tedy zcela rezignovat na prokazování kdo a jak dodávku uskutečnil.

Dal tedy za pravdu správci daně a nechal případ znovu posoudit krajským soudem.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o správné rozhodnutí, které koriguje nesprávný, ale poměrně rozšířený názor, že v případě pochybných dodávek je problém v zásadě jen v oblasti DPH (není prokázán nárok na odpočet), ale z hlediska daně z příjmů musí být náklady uznány, pokud je například prokázán následný prodej nakoupeného zboží.

Tak tomu bude ale jen v případě, kdy je sporná jen osoba dodavatele, ale není sporná dodávka jako taková, případně její podstatné parametry, například cena a čas uskutečnění.

Pokud tedy poplatník nakoupí zboží, ale následně se ukáže, že jej fakticky dodal podvodník, (například jednal jménem jiného subjektu, který o tom netušil), bude zamítnut nárok na odpočet, ale z hlediska daně z příjmů by mu měl být náklady uznány. Tedy pokud prokáže přijetí plnění například kamerovými záznamy, precizní účetní evidencí, výpisem z bankovního účtu či dalšími důkazními prostředky.

Pokud ale kromě osoby dodavatele vzniknou pochybnosti i o dodávce jako takové (například bude hrazena v hotovosti, ačkoliv to není obvyklé, budou zde indicie o zapojení do podvodu) nemusí být uznány ani náklady pro účely daně z příjmů.

Zárukou jejich uznání není ani prokázání následného prodeje. Správce daně totiž může argumentovat tím, že zboží bylo nabyto bezplatně, za jiné ceny, případně, že byly náklady uplatněny na základě jiných dokladů (například u restaurací) apod.

Jinak tedy budou posuzovány případy, kdy je plátce resp. poplatník prokazatelně v pozici poškozeného a jinak v případě, kdy jsou indicie o vědomém zapojení do podvodu či nepřiměřené neopatrnosti.   

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace