1 Afs 275/2018 Vyloučení nákladů na tvorbu rezerv na opravy majetku a nákladů na opravu majetku

Spisová značka: 1 Afs 275/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 20. 6. 2019
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Stěžovateli byla doměřena daň z příjmů za rok 2010, protože správce daně neuznal náklady na tvorbu rezervy na opravu majetku ve výši 21.000.000 Kč. Důvodem byl fakt, že prostředky nebyly uloženy na zvláštním účtu, jak zákon od roku 2009 požadoval. Poplatník totiž část peněz poslal na účet pojišťovny, u níž sjednal životní pojištění jednatele, kterému měly být prostředky po třech letech vyplaceny a v případě jeho smrti měla společnost dostat 100.000 Kč.

Jak OFŘ tak oba soudy odmítly argument poplatníka, že účet u pojišťovny splňoval podmínky zákona (především proto, že se fakticky jednalo o prostředky jednatele, nikoliv společnosti) a závěr správce daně potvrdili.

Dále byly poplatníkovi vyloučeny náklady na opravu majetku, protože správce daně dospěl k závěru, že souvisely s technickým zhodnocením v podobě zbourání přístavby a dalších změn stavby. I v tomto případě daly soudy za pravdu správci daně, protože kvalifikovaně zpochybnil správnost zaúčtování výdajů a poplatník na toto zpochybnění nijak nereagoval.

Rozsudek KS je k dispozici zde

NSS posuzoval i zdaňovací období 2011, i zde dal za pravdu správci daně viz 1 afs 276/2018

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Co se týká rezerv, jedná se spíše o úsměvnou záležitost, protože se jedná spíše o brutální optimalizaci, pravděpodobně kombinovanou s neodvedením daně z příjmů ze zdanitelného příjmu jednatele. Poplatník požadoval, aby mu byla vyloučena jen část nesplňující podmínky zákona, namítl  to však až v kasaci a NSS tak tento argument neposuzoval. Z rozhodnutí nicméně vyplývá, že rezerva byla tvořena jen jeden rok, tedy nesplnila další podmínku zákona a byla by tedy dle našeho názoru stejně neuznatelná jako celek.

Co se týká posuzování oprav, soudy potvrdily, že i výdaje, které by samy o sobě mohly být výdaje na opravu jsou součástí technického zhodnocení, pokud s ním souvisí - viz například 8 Afs 33/2011 - 99.  

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace