10 Afs 34/2018 Změna účetního období v důsledku fúze znamenala zpětný zánik práva neplatit zálohu na daň z příjmů

Spisová značka: 10 Afs 34/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 17. 1. 2019
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Stěžovatelce bylo povoleno nehradit zálohu na daň z příjmů splatnou v prosinci 2013 s tím, že byla v rozhodnutí upozorněna, že změna účetního období před splatností této zálohy by znamenala zánik práva zálohu neplatit.

Stěžovatelka však následně sfúzovala s jinou společností a v důsledku toho došlo ke změně účetního období, které nově trvalo od 1.10. 2013 do 31.12. 2014. o Fúzi bylo rozhodnuto až po splatnosti zálohy v prosinci 2013 a zapsána byla fúze rovněž až v roce 2014.

Soudy uvedly, že rozhodnutí nestanovilo nezákonnou podmínku, ale pouze upozornilo na znění zákona, dle něhož změnou zdaňovacího období zaniká platnost rozhodnutí o povolení výjimky z placení záloh.

Oba soudy uvedly, že ke změně účetního a zdaňovacího období sice došlo až následně, nicméně se zpětnými účinky a postup správce daně, který zálohu předepsal byl správný. Dovodily, že rozhodnutí bylo vázáno jen na období kalendářního roku 2013 a jeho změnou pozbylo platnosti. 

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Jedná se o zajímavé rozhodnutí, které vyvolává otázky, kdy následná změna zdaňovacího období bude znamenat zpětný zánik platnosti rozhodnutí o zrušení či snížení povinnosti platit zálohu na daň.

V situaci stěžovatelky se jednalo o zkrácení původního období v důsledku fúze, v praxi se však může jednat i o další případy, například zkrácení období v důsledku likvidace, prodloužení období v důsledku přechodu na hospodářský rok apod.  V těchto případech sice nespadne zrušená záloha do nového období jako v případě stěžovatelky, zpětně se však změní celé období, tedy původní kalendářní rok se změní na zkrácené období,  prodloužené přechodné období apod. Ačkoliv ke změně dojde následně, zdaňovací období se změní zpětně a je tedy otázkou, zda by i v těchto případech došlo ke zpětnému zániku výjimky platit zálohy. V těchto případech se to jeví méně spravedlivé než v případě stěžovatelky, zřejmě to však nelze zcela vyloučit.

S ohledem na výše uvedené lze tedy doporučit požádat následně o potvrzení změny podáním nové žádosti o zrušení či změnu výše záloh. Pokud se změnou období nezmění okolnosti, měl by správce žádosti vyhovět.

  

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace