6 Afs 283/2018 Pomůcky u nočního klubu - zatajené tržby za nápoje

Spisová značka: 6 Afs 283/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 20. 12. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

v Daném případě byla provozovateli nočního klubu doměřena daň z příjmů z titulu pravděpodobného zkrácení tržeb za nápoje a účtování příliš vysokého podnájemného ze strany jednatele (pronajímal si objekt za nižší cenu).

Nápoje

Stěžovatel argumentoval tím, že nakoupené nápoje zkonzumovaly společnice a barmani. Správce daně toto tvrzení zpochybnil mimo jiné tím, že i tržby za pronájem pokojů společnicím (500 Kč za noc) byly velmi nízké (dokonce nižší než běžné ceny v okolí), takže zřejmě musel těžit z vysokých cen, které byly účtovány hostům (správce daně se nepokoušel doměřit tržby za sexuální služby či vyšší nájemné pokojů než bylo tvrzeno).

Tvrzení barmanů, že nápoje konzumovaly společnice a argument, že hosté do podniku jezdili vozem (a nemohli tak pít alkohol), nebylo dle správce daně v rozporu se skutečností. Dovodil nicméně že nápoje kupovali společnicím hosté za tržní ceny.

Argument, že tržby zahrnovaly i vstupné do klubu a pomůcky tak neodpovídaly úvahám správce daně, NSS odmítl jako opožděný žalobní důvod. Tento argument byl totiž vznesen až po uplynutí lhůty pro podání žaloby. Uvedl, že podle § 71 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů , lze žalobu rozšířit o další žalobní body jen ve lhůtě pro podání žaloby, která je podle § 72 odst. 1 s. ř. s. dvouměsíční

Nájemné

Zde stěžovatel tvrdil, že vyšší cenu odůvodňují další služby jako je dovoz dřeva apod. Náklady na tyto služby však byly identifikovány v účetnictví stěžovatele a tvrzení tak bylo nevěrohodné (například benzín do pily, dřevo, plyn apod).

KS v Českých Budějovicích i NSS daly za pravdu správci daně a doměrek potvrdily.

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Některé argumenty stěžovatelky (dělení příjmu na vstupné a nápoje), mohly teoreticky být úspěšné, byly však předloženy opožděně a z kauzy je zřejmé, že se nejednal o nějakého nešťastníka, kterého by správce daně šikanoval urputnou snahou doměřit daň za každou cenu. 

Jedná se totiž o vysoce ziskový  segment služeb, kde si provozovatelé a společnice s plněním daňových povinností zpravidla příliš hlavu nelámou. Provozovatel navíc porušil známou pravdu, že je možné dobře jíst, ale není možné u toho mlaskat - vykázal totiž přes výše uvedené ve třech letech po sobě daňovou ztrátu.

Zajímavé je, že se správce daně ani nepokusil doměřit příjmy z nájemného pokojů kdy se například počet tvrzených hostů (cca 2-4 za večer) jeví jako velmi malý na to, aby bylo možné uhradit veškerou režii. Pokud by byly doměřeny i tržby za sexuální služby resp. související výnosy provozovatele, byl by doměrek ještě zajímavější.

Bylo by zajímavé sledovat kauzu, kdy by se správce daně pokusil přesně zmapovat počet návštěv za večer, například kontrolními návštěvami či mapováním provozu před podnikem.

Mohlo by se jednat o poměrně zábavnou vyhledávací činnost, která by při správné propagaci mohla přilákat více zájemců o práci v řadách úředníků finanční správy než stávající kampaně. 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace