6 Afs 424/2017 Podezřelá smluvní pokuta uplatněná v nákladech – neunesení důkazního břemene

Spisová značka: 6 Afs 424/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 20. 12. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Stěžovatel uplatnil v nákladech smluvní pokutu ve výši 10 500 000 Kč, k jejíž úhradě byl údajně povinen z důvodu, že neuzavřel smlouvu o koupi několika podniků. Správci vznikla oprávněná povinnost o reálnosti výdaje. Kromě samotné částky (téměř třetina údajné budoucí kupní ceny) byly podezřelé i okolnosti vzniku nároku, neboť stěžovatel nebyl schopen prokázat, že jej prodávající vyzvali k uzavření smlouvy, ačkoliv pro tento případ (nevyzvání) byla sjednána stejná pokuta v jeho prospěch. Kromě toho podniky nebyly v očekávaném stavu a bylo tak překvapivé, že stěžovatel dobrovolně uhradil takto velkou pokutu. Rovněž nebylo prokázáno, že by smluvní pokuta byla uhrazena, protože advokátka, k jejímž rukám měla být jistota (z níž se následně pokuta měla hradit) složena, popřela, že by úschovu přijala (v danou dobu nevykonávala advokacii).

KS v Ústí nad Labem a NSS potvrdily závěr správce, tedy doměrek.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Odborně zajímavý je jen postřeh soudu, že doložení výzvy k uzavření smlouvy až v řízení před soudem by bylo opožděné, protože měl takto zásadní skutečnost prokazovat již v řízení před správcem daně.

Co se týká kauzy, jedná se zřejmě jen o laciný kriminální čin v podobě zkrácení daně, a mělo by následovat trestní stíhání účastníků.

Na dokreslení situace lze uvést, že u AUTOKREDIT, s. r. o. (jeden z budoucích prodávajících) byl od roku 2011, kdy měla být pokuta zaplacena, v insolvenčním řízení a toto bylo v roce 2017 zrušeno z důvodu absence majetku.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 16210/2011-B-60 ze dne 11. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 27. 5. 2017 byl konkurs na majetek dlužníka zrušen z důvodu, že je majetek zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace