6 Afs 77/2018 - 33 Daň stanovená podle pomůcek při nedostatečné evidenci spotřeby zásob

Spisová značka: 6 Afs 77/2018 - 33
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 10. 10. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Podnikatelka (není zřejmé, zda obo činnosti byl maloobchod, pohostinství či kombinace) v daném případě nebyla schopna doložit spotřebu zásob, přestože dle rozsudku vedla účetnictví a zásoby účtovala způsobem A (to je u fyzické osoby samo o sobě překvapivé).

Argumentovala tím, že prováděla takzvanou kontrolu korunou a že se jednalo o jediný možný způsob v daných podmínkách.

Správce daně kromě nedostatečné evidence zjistil, že poplatník neměl v účetnictví zahrnuty faktury od některých dodavatelů (Peal, Coca Cola), což zvýšilo pochybnosti o správnosti účetnictví. Daňový subjekt nebyl schopen tyto pochybnosti vyvrátit, takže mu byla stanovena daň podle pomůcek.

KS a NSS tento postup správce daně potvrdily.

NSS "kontrolu korunou" neodmítl jako obecně neprůkaznou, dle něj však měl poplatník zvážit všechny okolnosti svého podnikání a zvolit takovou metodu evidence zásob, která by umožnila prokázat spotřebu zásob při zohlednění způsobu jeho podnikání (deklarované změny cen v průběhu dne apod.)

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Závěry soudu nejsou překvapivé, nicméně rozsudek hezky popisuje jak by zhruba měla evidence vypadat a potvrzuje, že je věcí podnikatele aby přijal taková opatření, aby mohl spotřebu zboží prokázat. 

Kromě toho potvrzuje již dříve vyjádřený názor, že i absence skladové evidence (přestože ji zákon vyžaduje) nemusí znamenat vždy kontumaci v podobě pomůcek, pokud je poplatník schopen uspokojivě vysvětlit spotřebu zásob (například přiměřená marže, úplné účetnictví apod.). Zvolení správné a průkazné metody je však odpovědností poplatníka a v mnoha případech to jinak než klasickým skladovým hospodářstvím nepůjde. Pokud poplatník správnou metodu nezvolí, musí nést rizika s tím spojená.

Kromě uvedených faktických věcí je rozhodnutí zajímavé i z následujících důvodů:

  • Tržby činily 750 tis, hrubá marže cca 200 tis. Podnikatelka tedy zřejmě nebyla ani plátcem daně. Ačkoliv nelze upřít vietnamským podnikatelům pracovitost, toto vypadá spíše na snahu vyhnout se registraci k DPH krácením tržeb. Hrubá tržba ve výši 200 tis. by sotva stačila k zaplacení nájmu a dalších vedlejších nákladů a vytvoření zisku alespoň na úrovni minimální mzdy
  • Daň byla doměřena poměrně malá, ačkoliv zjištění takto závažných skutečností by odůvodnilo i větší částku, přesto byl správce daně obviněn z toho, že "předpokládal" že kradla
  • Byla podána žaloba a kasační stížnost, což není levná záležitost, ačkoliv dle výsledků hospodaření by si podnikatelka dle výsledků mohla dovolit sotva účetní

 

 To vše potvrzuje uvedené pochybnosti správce daně 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace