7 Afs 119/2020 - 36 - neunesení důkazního břemene u daňových výdajů

Spisová značka: 7 Afs 119/2020 - 36
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 10. 12. 2020
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Podstatou sporu bylo to, zda stěžovatel, fyzická osoba, prokázal daňovou uznatelnost výdajů vynaložených ve zdaňovacím období 2013. Jednalo o výdaje na tvorbu rezerv, výdaje na školné na vysoké škole a související cestovní náklady, náklady na truhlářské práce a odpisy technického zhodnocení.

NSS potvrdil rozhodnutí krajského soudu a správce daně a uzavřel, že byla daň doměřena správně. 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Stěžovatel nepředložil takřka žádné relevantní argumenty, jeho aktivita v rámci daňového řízení byla zmatečná (rozporná) a zjevně účelová. Rozhodnutí soudů tak nebylo překvapivé a  tudíž ani zásadně přínosné.

Vyzdvihnout lze v zásadě dvě věci, které dle našeho názoru stojí za povšimnutí:

  1. NSS potvrdil, že v případě rezerv není možné účet, na němž je rezerva deponována používat k jiným účelům a to i v případě, kdy na něm zůstane celá částka rezervy a převody se týkají prostředků nad limit.

 

  1. NSS naznačil, že by náklady na vzdělávání, které mají za cíl rozšířit portfolio činností (zde se jednalo o studium s cílem získat znaleckou licenci), nemusely být daňově uznatelné, protože nemají dostatečně silnou vazbu na zdanitelné příjmy - viz bod 32.

Věřme, že se v daném případě jedná jen o reakci na zjevně účelová tvrzení  stěžovatele a není tím myšleno, že podnikatel nemůže pracovat na budoucích příjmech, například tím, že se bude vzdělávat v jiném oboru činnosti, než v jakém pracuje dosud, aby tuto činnost mohl začít vykonávat. Samozřejmě za předpokladu, že toto objektivně prokáže. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace