7 Afs 207/2018 Nepřípustnost zásahové žaloby v doměřovacím řízení

Spisová značka: 7 Afs 207/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 31. 10. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Poplatník obdržel v lednu 2018 výzvu k podání dodatečného přiznání na rok 2014, protože se správce daně dozvěděl o prodeji nemovitosti v daném roce a předpokládal, že by příjem měl poplatník zdanit. Poplatník podal v lednu 2018 stížnost a podnět k prošetření postupu správce daně.

Následně podal 3.4. 2018 zásahovou žalobu v níž uvedl, že příjem byl od daně osvobozen a postup správce daně považuje za nezákonný.

Správce daně vydal v 9.4. 2018 (tedy po podání zásahové žaloby) dodatečný platební výměr a doměřil dodatečně daň za rok 2014. 

Poplatník považoval již samotný postup správce daně za nezákonný a napadl jej žalobou.

KS žalobu odmítl a NSS tento závěr potvrdil. Oba soudy dospěly k závěru, že zásahová žaloba je pouze subsidiárním prostředkem ochrany a měla by být využita pouze pokud není možné využít jiné prostředky ochrany. V daném případě by dle soudů mělo být podáno odvolání proti platebnímu výměru a žalobou napadeno až samotné rozhodnutí, nikoliv předcházející úkon v podobě zaslání výzvy a vedení řízení.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Z judikátu není jasné proč stěžovatelka shledala postup za nezákonný - zda jen kvůli tomu, že správce daně zaslal přímo výzvu k podání dodatečného daňového přiznání (tedy zda považoval za nezákonný postup, kdy se správce nesnažil získat informace před tím než výzvu podal, či z jiného důvodu.

Soudy potvrdily, že v daném případě se nejedná o úkony, které jsou nezákonné samy o sobě, ale mohou ovlivnit zákonnost konečného rozhodnutí a měly by tedy případně být napadeny v rámci žaloby proti rozhodnutí. 

Zásahovou žalobou by tedy měly být napadány takové zásahy, které jsou nezákonné již samy o sobě, například vstup do obydlí, zahájení daňové kontroly, ale nikoliv vedení správního řízení obecně. Například i u kontroly bude zásahová žaloba nepřípustná, pokud lze podat žalobu proti platebnímu výměru vystaveném na základě této kontroly. 

NSS odkázal na rozhodnutí rozšířeného senátu ve věci zákonnosti daňové kontroly 1 Afs 183/2014 - 55

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace