8 Afs 46/2017 Legitimní očekávání a počátek běhu lhůty pro uplatnění slevy na dani v případě investičních pobídek

Spisová značka: 8 Afs 46/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 24. 1. 2019
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Správce daně (SFÚ) neuznal poplatníkovi nárok na slevu na dani vyplývající z poskytnuté investiční pobídky s tím, že lhůta pro uplatnění uplynula již po deseti letech od kolaudace nemovitosti, nikoliv až po deseti letech od prvního uplatnění slevy.

Tohoto výhodnějšího výkladu (že lhůta začala plynout později) se domáhal poplatník, mimo jiné na základě základě rozsudků 1 Afs 49/2009, 1 Afs 49/2009 či 5 Afs 59/2013.

KS v Ostravě mu dal za pravdu a rozhodnutí OFŘ zrušil.

Proti tomuto rozhodnutí podalo OFŘ kasační stížnost nicméně NSS kasační stížnost zamítl.  

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Kromě potvrzení závěrů v dřívějších rozhodnutích se soud vyjádřil i k otázce legitimního očekávání, kdy se této zásady dovolával správce daně s tím, že měl za to, že se poplatník domníval, že slevu uplatnit nemůže a neměl tedy následně názor měnit.

Soud, tento poměrně překvapivý argument správce daně odmítl:

27 Předně je nezbytné zdůraznit, že legitimního očekávání není oprávněn se dovolávat správní orgán; právě jím zavedená správní praxe může u adresáta aktů správních orgánů toto legitimní očekávání popřípadě založit.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace