9 Afs 373/2017 Částečná úhrada faktury v daňové evidenci - uplatnění daňově uznatelných výdajů u plátce DPH v různých zdaňovacích obdobích

Spisová značka: 9 Afs 373/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 12. 12. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Poplatník uhradil fakturu, o jejíž uznatelnosti jako takové nebylo pochyb na přelomu roku s tím, že v roce 2009 uplatnil ve výdajích celou zaplacenou částku (300.000) a v roce 2010 zbytek (343.740), ačkoliv mu vznikl nárok na odpočet ve výši 102.782 Kč, který uplatnil.

Správce daně výdaje odpovídající DPH posoudil jako neuznatelné a vyloučil je.

Poplatník argumentoval tím, že v roce 2009 hradil primárně DPH a tedy celé výdaje roku 2010 byly daňově uznatelné. Tomuto tvrzení však neodpovídala skutečnost, protože i v roce 2009 uplatnil celou částku ve výdajích.

Tvrdil, že v roce 2009 udělal chybu a správce daně by tedy měl výdaje v roce 2010 uznat a doměřit rok 2009 (který však zřejmě byl promlčen).

Soudy jeho argumentaci neuznaly a rozhodnutí potvrdily.

Námitku vznesenou v řízení u NSS, že vyměření daně v roce 2009 bylo vyřešení předběžné otázky a správce daně by se tím měl řídit soud odmítl, protože nebyla vznesena před KS v Plzni.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Předmětem sporu byla otázka, jak je možné uplatnit náklady v daném případě - tedy zda více v jednom či druhém roce a nebo poměrně. Zákon takový postup na rozdíl od jednoduchého účetnictví v minulosti neupravuje a tak je možné volit různé postupy. Jelikož ale poplatník nepostupoval konzistentně a cílem bylo vylákání daňové výhody, soud mu za pravdu nedal a v obecné rovině nevyřešil, jestli je správný jen jeden přístup a nebo je možné si vybrat (uplatnit více při první platbě, při druhé a nebo poměrně).

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace