Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

Spisová značka: 528/19.9.18
Datum rozhodnutí: 14. 11. 2018
Kategorie: Daň z příjmů, Daň z nabytí nemovitých věcí
Předkladatel: Ing. Otakar Machala
Ing. Zdeněk Urban
Ing. Jiří Nesrovnal
Stáhnout jako PDF

Předkladatelé příspěvku se snažili prosadit závěr, že v případě nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí, o jejichž nabytí se účtuje již ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, není daň z nabytí nemovitých věcí nutně součástí vstupní ceny, neboť pro daňovou povinnost je rozhodující až pozdější provedení vkladu do katastru nemovitostí, tedy že daň z nabytí nemovitých věcí by bylo možné uplatnit jako daňový výdaj při zaplacení; zároveň v souladu s tímto odůvodněním předkladatelé navrhovali závěr, že daň z nabytí nemovitých věcí by byla vždy součástí vstupní ceny u nabývané nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí. U nemovité věci nabyté vkladem by rovněž podle návrhu předkladatelů daň z nabytí nemovitých věcí nutně neměla být součástí vstupní ceny, tedy bylo by možné uplatnit ji jako daňový výdaj při zaplacení, a to s ohledem na definici reprodukční pořizovací ceny a navazující ustanovení § 29 odst. 10 zákona o daních z příjmů. Jak pro poplatníky, kteří vedou účetnictví, tak pro ostatní poplatníky, vedoucí např. daňovou evidenci, navrhovali předkladatelé stejný postup.

Zástupci Generálního finančního ředitelství vyjádřili odlišný názor, a to takový, že u poplatníků, kteří vedou účetnictví, by daň z nabytí nemovitých věcí měla být součástí vstupní ceny, a to případně v dohadné výši, bez ohledu na to, zda se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí či nikoli; jako daňový výdaj by tak bylo možné při zaplacení uplatnit pouze rozdíl oproti příslušné dohadné položce. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví a tedy ani neúčtují o dohadných položkách, by nicméně u nemovitých věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, bylo možné daň z nabytí nemovitých věcí uplatnit při zaplacení jako daňový výdaj. U nemovité věci nabyté vkladem je pak podle zástupců Generálního finančního ředitelství zapotřebí vycházet z toho, zda je daň z nabytí nemovitých věcí zahrnuta v posudku znalce do reprodukční pořizovací ceny a pokud ano, tak by o ni měla být zvýšena vstupní cena podle § 29 odst. 10 zákona o daních z příjmů (jinak se totiž obecně u hmotného majetku nabytého vkladem pokračuje v odpisování ze vstupní ceny u původního vlastníka) a pak by ji nebylo možné uplatnit jako jednorázový daňový výdaj.

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Stanovisko zástupců Generálního finančního ředitelství bylo možné podle našeho názoru očekávat a v zásadě odpovídá názorům, které postupně začaly mezi odbornou veřejností převažovat.

Zajímavý je podle našeho názoru rozdílný přístup k poplatníkům, kteří nevedou účetnictví. Zástupci Generálního finančního ředitelství to komentují tak, že důvodem částečně odlišného stanoviska v případě podnikajících fyzických osob, které nejsou účetní jednotkou, je to, že i když fyzické osoby při stanovení vstupní ceny postupují dle účetních předpisů, nejsou v tomto konkrétním případě aplikována pro daňové účely všechna účetní pravidla.

Poněkud překvapivý je závěr pro nemovité věci nabyté vkladem, pokud jde o to, že by mělo být zkoumáno, zda znalec zahrnul daň z nabytí nemovitých věcí do reprodukční pořizovací ceny, a od toho je pak odvozován postup pro daňové účely.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace